กลอน วันเด็ก

12 Mar

เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

เด็กเกิดมาบริสุทธิ์ดุจผ้าขาว

โลกเสื่อมโทรมแต้มสีราคีคาว

เด็กต้องก้าวต่อไปทางไกลนัก

โลกสับสนปนเปื้อนเกลื่อนวิปริต

สิ่งแวดล้อมเป็นพิษติดกับดัก

โลกเศร้าหมองหม่นใจขาดไร้รัก

จมในปลักโสมมสังคมทราม

โลกข่าวสารผ่านสื่อคือตัวอย่าง

หล่อหลอมสร้างเสริมให้ใจหยาบหยาม

ไม่ค่อยสรรค์สิ่งดีที่งดงาม

กลับสร้างความห่ามเหิมเติมฟุ้งเฟ้อ

สื่อไฮโซดาราพาหลงเหลิง

สิ่งบันเทิงน้ำเน่าเฝ้าเสนอ

รสนิยมถ่อยต่ำสรรบำเรอ

หากพลาดเผลอรับพิษเต็มจิตใจ

โลกวิกฤตพิษภัยในยะถา

ยากแหวกม่านมายาโลกสาไถย

สังคมห่วยที่เห็นและเป็นไป

มีผู้ใหญ่แบบอย่างทางอบาย

เด็กรับรู้สิ่งเลวความเหลวไหล

เงินเป็นใหญ่สูงสุดเป็นจุดหมาย

มองความจนต่ำช้าน่าอับอาย

เห็นผู้ใหญ่วนว่ายตะกายเงิน

สิ่งงดงามความดีไม่มีค่า

โลกศรัทธาความรวยอวยสรรเสริญ

เด็กยากรู้ถูกผิดติดเพริดเพลิน

จึงขาดเกินไร้แก่นกลวงแกนกลาง

หวังพ่อแม่ญาติครูผู้ใกล้ชิด

รักสนิทชี้แนะแยกแยะบ้าง

คอยปลูกฝังคุณธรรมนำทิศทาง

เป็นแบบอย่างที่ดีช่วยชี้นำ

หวังสังคมรู้คิดแยกผิดถูก

ร่วมฝังปลูกคุณค่าอย่าถลำ

พาเด็กพ้นปลักตมหล่มหลุมดำ

ลงมือทำสิ่งสำคัญวันเด็กนี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: